Kol. autorů: Domov hovoří, 4 díl

Josef List a dr. Ferdinand Strauss: Učebnice přírodopisu pro hlavní školu.

Razítko 'Měšťanská škola ve Vel. Heralticích, přelepeno.

Vydal: Deutscher Verlag für Jugend und Volk Gesellschaft m.b.H.,
Wien. 1932

150,00 Kč