Kol. autorů: Acta Musaei Scepusiensis 2008

V prvej časti sú publikované príspevky z prednáškového cyklu Pohľady do minulosti. Ďalšia časť zborníka prezentuje nové, aktuálne výskumy z rôznych historických odborov. V chronologickom radení sú publikované štúdie z oblasti histórie, umeleckej histórie a archeológie. Zborník prináša najnovšie poznatky z architektonicko-historického a archeologického výskumu Spišského hradu a lokality Zámčisko pri Poprade, ako aj nové zistenia týkajúce sa dejín Spišskej Kapituly. Prepis a preklad zaujímavých archívnych prameňov v tomto roku pokračuje ďalšou časťou kronikárskych zápiskov spišskokapitulských jezuitov a ich pohľadu na udalosti nepokojného 17. storočia. V poslednej časti zborníka je publikovaná bibliografia prírastkov knižnice múzea za rok 2007.

335 stran

Vydal: Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči. 2008

190,00 Kč