Karol Hric a kolektív: Slovenský raj

Turistický průvodce vás provede atraktivním územím, které charakterizují divoké rokliny, hučící vodopády i tiché hřebeny s dalekými výhledy. Obeznámí vás s přírodním prostředím, prehistorií, osídlením, prvními turistickými objeviteli a revolučními tradicemi lidu tohto kraje.

Druhé, přepracované vydání. 168 stran

Vydal: Šport, slovenské telovýchovné vydavateľstvo, Bratislava. 1980


40,00 Kč