Joseph Heller: Gold nad zlato

Román popredného amerického spisovateľa zaiste vyvolá ľahký úsmev a možno aj hlasný smiech nad grotesknými situáciami v živote hrdinu, ale aj nepríjemné, trpké pocity a vari až obavy z budúcnosti ľudstva.

Vydanie prvé. 440 strán.

Vydal: Smena, vydávateľstvo SÚV SZM, Bratislava. 1983

60,00 Kč