Josef Volák: Život pána Ježíše Krista

Celým názvem Život Pána Ježíše Krista sepsaný podle všech čtyř sv. evangelií sv. Matouše, sv. Marka, sv. Lukáše a sv. Jana Biblí kralické.

Doslov Vladimír Vokolek. 

Vydání druhé. 112 stran.

Vydal: Dialog, Liberec. 1990

60,00 Kč