Josef V. Scheybal: Východní Čechy v kresbách Adolfa Kašpara

Soubor kreseb z Náchodska a okolí, dosud většinou neznámých a nereprodukovaných, které tvořily podklad k malířovým ilustračním cyklům. V textové části jsou otištěny obsáhlé citáty z korespondence A. Jiráska a K.V. Raise s Kašparem, jenž ilustroval jejich díla. Zvlášť závažné dopisy jsou publikovány v plném znění, neboť jsou zajímavé i po stránce literárněhistorické.

První vydání. 87 stran textu a 36 reprodukcí.

Vydal: Východočeské nakladatelství Havlíčkův Brod. 1964

110,00 Kč
Please select variants first