Jiří Žáček: Domácí přítel

Výběr z cyklů Přítel na života na smrt aneb Časová tíseň, Přítel věrný a nevěrný aneb Milostná statistika, Přítel dětí aneb Veselo na Loch Nessu, Přítel na cesty aneb Lyrický bedekr, Přítel múz aneb Hodina poetiky, dále typografické básně a epigramy. Vybral, uspořádal a doslov napsal Vladimír Macura. Vydání první ve Výběrové řadě Klubu přátel poezie.

209 stran.

Vydal: Československý spisovatel, Praha. 1985

60,00 Kč