Jiří Spěváček: Král diplomat

Publikace se zaměřuje na mimočeskou, výrazně evropskou politiku Jana Lucemburského, který se díky mimořádným schopnostem a politickému rozhledu dostal do nejvyšších politických kruhů tehdejší Evropy a prostřednictvím své politické činnosti uvedl český stát do celoevropského povědomí a svého syna Karla přivedl do nejvyšších politických kruhů pozdně středověké Evropy.

První vydání. 280 stran, 32 strany obrazových příloh.

Vydal: Panorama, Praha. 1982

100,00 Kč