Jiří Hrala: Malý labyrint archeologie

Obsahuje přes 600 abecedně uspořádaných hesel o jednotlivých epochách, kulturách a nálezech z pravěku a rané doby dějinné v Evropě a zejména v Československu. Zmínky o vzdálenějších oblastech jsou pouze okrajové, vedle údajů o známých nalezištích, nálezech, kulturách, kmenech, výrobních technikách apod. přináší heslář i životopisné údaje o významných vědcích, kteří přispěli k pokroku archeologie.

První vydání. 385 stran.

Vydal: Albatros, Praha. 1976

80,00 Kč
Please select variants first