Jaroslav Vrchlický: Zahrada slov

Antologie z veršů Jaroslava Vrchlického. Uspořádal, básně vybral, k vydání připravil, doslov a ediční poznámku napsal Rudolf Havel.

První vydání. 223 stran
Ilustrační doprovod: Max Švabinský

Vydal: Odeon, Praha. 1983

80,00 Kč