Jaroslav Vrchlický: Strom života

Vazba a frontispice Max Švabinský.

Vydání v SPN druhé. 128 stran

Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha. 1966

40,00 Kč