Jaroslav Kašpar, Jaroslav Porák:

Staré letopisy české jsou výborem z českých kronik o letech 1378 až 1526. Mají kališnický charakter a nejstarší text pochází ze 30. let 15. století.

První vydání. 576 stran.

Vydal: Nakladatelství Svoboda, Praha. 1980

100,00 Kč