Jaromír Pelc: Zpráva o Osvobozeném divadle

Autor podává prostřednictvím dobových materiálů zprávu o začátcích, vývoji i konečné podobě Osvobozeného divadla, předchůdce dnešních malých scén, avantgardního divadla, které se svou živou improvizací, vtipem a ironickou reakcí na každodenní události všedního dne ( hlavně díky dvojici Voskovec + Werich) nesmazatelně zapsalo do našich kulturních dějin.

První vydání. 216 stran, 92 stran příloh

Vydal: Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH, Praha. 1982

60,00 Kč