Jan Galandauer, Miroslav Honzík: Osud trůnu habsburského

***POZOR, popisné době normalizace a komunizmu***

Autorův cíl - seznámit čtenáře v 80. letech poprvé uceleně o dějinách habsburské dynastie - kniha rozhodně splňuje. Široký záběr ale způsobuje velkou zkratkovitost až povrchnost, která jako úvod do problematiky nicméně nemusí být na škodu. Horší však je, že autor celé dějiny nazírá prizmatem marxismu, antiklerikalismu a antiaristokratismu a nevyhne se tak některým až směšně odhadnutelným hodnotícím a často ahistorickým soudům, a to bohužel nejen v úvodu knihy, který by se v dobovém kontextu dal považovat za "úlitbu bohům". Ve výsledku je to tak velmi ideologické čtení, které stojí za přečtení, pokud vás zajímá marxistický pohled na dějiny podunajské monarchie.
/Jana Lišková, Praha/

První vydání272 stran textu, 32 stran obrazových příloh.

Vydal: Panorama, Praha. 1982

60,00 Kč