Ivan Jindřich - Jiří Müller: Příručka sebeochrany

Páky, jejich mechanismus, nácvik a použití.

První vydání. 260 stran.

Vydal: Naše vojsko, Praha. 1980

50,00 Kč