Ing. Jiří Havlín, CSc. a kol.: Domácí chov zvířat

Příručka pojednává o chovu hlavních, tradičních druhů drobnochovatelství - drůbeže, holubů, králíků, ovcí a koz. Publikace seznamuje čtenáře se základy chovu a krmení jednotlivých druhů drobných zvířat.

První vydání. 408 stran.

Vydal: Státní zemědělské nakladatelství, Praha. 1983

60,00 Kč