Ing. Jan Dienstbier: Cizokrajní ptáci v klecích - korely

Příručka o problematice chovu korel. Zabývá se biologií korely chocholaté, jejím životem v přirozeném prostředí, zásadami chovu v klecích a voliérách, bytech i venku, její výživou i krmením.

První vydání. 160 stran.

Vydal: Státní zemědělské nakladatelství, Praha. 1980

50,00 Kč