Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten

Základy metafyziky mravů

Významné dílo zakladatele německé klasické filozofie, které vymezuje zákon mravního povědomí - kategorický imperativ.

Vydal: Velhagen & Klasing, Bielefeld a Lipsko. 1927

100,00 Kč