Heinrich Mann: Honba za láskou

Román je příběhem marné a tragické lásky syna mnichovského podnikatele, který se zaslepeně zamiluje do začínající herečky, neschopné opětovat jeho city.
Drama mladíkovy lásky se odvíjí v mnoha proměnách, kdy je plachost střídána zoufalstvím, cynismem i agresivitou, a teprve před smrtí, nemocný a vyčerpaný se může na chvíli utěšit iluzí opětované lásky. Na pozadí tohoto příběhu defiluje pestrá mnichovská společnost přelomu století, svět obchodníků a finančníků, aristokratů i bohémů, jehož rysy se odrážejí v hrdinovi a vytvářejí v něm zvláštní směsici romantismu a dekadence.
zdroj: mlp.cz 

První vydání. 408 stran.

Vydal: Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH, Praha. 1986

60,00 Kč