Hasso Mager: Neznámy som ja

Hrdina tejto prózy sa dostane k veľkej výhre, k veľkému množstvu peňazí, ktoré by razom vyriešili jeho problémy. Má ich uložené doma, nikto o nich nevie. Vidina bezstarostného života je veľmi lákavá. Náš hrdina čaká a mlčí...

Prvé vydanie. 335 strán.

Vydal: Tatran, Bratislava. 1978

50,00 Kč