Gustave Flaubert: Madame Bovary

Do němčiny přeložil Georg Carl Lehmann

Vydal: Deutsche Buch-Gemeinschaft, Berlin
Nedatováno: počátek 20. století

250,00 Kč