Gottfried Keller: Martin Salander

Román Martin Salander (1886) je politický román. Jedná se o pokračování románu Zelený Jindřich.

Německy.

Vydal: Axia Verlags un Vertriebs G.m.b.H., Berlin. 1931

200,00 Kč