František Smlsal: Mapa a kompas

Příručka vysvětluje základní pojmy a různé druhy kartografických projekcí, popisuje praktické použití a využití mapy při orientaci v terénu a uvádí i nouzové orientační prostředky. Závěrem přináší několik příkladů závodivých her, které mají procvičit získané poznatky.

První vydání. 84 stran.

Vydal: Sportovní a turistické nakladatelství, Praha. 1960

50,00 Kč