František Drtina: Úvod do filosofie, svazek I.

Základní úvahy, myšlenkový vývoj evropského lidstva. Část 1: Starověk a středověk. Díl historický.

Druhé vydání. 608 stran.

Vydal:Jan Laichter, Praha. 1929

250,00 Kč