Eva Skořepová, Michal Skořepa: Chytré pohádky z lesní mýtinky

Zvířátka ve světě ekonomie.

První vydání. 88 stran.

Vydal: Grada Publishing, Praha. 2012

110,00 Kč