E.Th. Hoffmann: Erzählungen

Pohádky a vyprávěnky. 

Uvnitř 92 ilustrací od Evy Schwimmer.
Sestavil a doslovem opatřil: H.W. Fischer

Vydal: Deutsche Buch Gemeinschaft, Berlin.
Nedatováno, začátek 20. století

500,00 Kč