E.E. Kisch: MARX v Karlových Varech

O pobytech K. Marxe v rakousko-uherskýh lázních. Úryvky z korespondence a další.

Vydal: Svoboda, Praha. 1949

80,00 Kč