Dvojkniha │ Frant. Žákovec: Knížka o Alšovi ││ Jaroslav Paur: Josef Mánes

Aleš:
Výbor obrazů a kreseb z jeho díla. S podobiznou od M. Švabinského

II. vydání. 92 stran. Bez obalu.

Vydal: Dědictví Komenského, Praha. 1927

Mánes:
Výbor obrazů a kreseb z jeho díla. 

Svazek 2. 103 stran. Bez obalu.

Vydal: Dědictví Komenského, literární sdružení učitelské v Praze. 1939

200,00 Kč