Dr. Magda Šaturová-Seppová: Esperanto do vrecka

Prvé vydanie. 232 strán.

Vydal: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava. 1970

90,00 Kč