Dr. Jitka Melicharová a kol.: Šumava

Turistický průvodce přináší kromě celkového nástinu přírodních podmínek Šumavy a Pošumaví návrhy na 46 výletních okruhů s orientačními mapkami a vyznačením krajinných i historických zvláštností. Abecedně uspořádaný místopis informuje o jednotlivých lokalitách, podává jejich stručnou charakteristiku a odkaz na příslušnou mapku. Na konci průvodce jsou uvedeny praktické pokyny pro výlety, ubytovací možnosti, lyžařské terény, koupání, zdravotnická zařízení aj.

Druhé vydání. 325 stran

Vydal: Olympia, Praha. 1976

40,00 Kč