Domov hovoří - 3 díly

Josef List a dr. Ferdinand Strauss: Učebnice přírodopisu pro hlavní školu

II. díl pro 2. třídu hlavní školy
III. díl pro 3. třídu hlavní školy
IV. díl pro 4. třídu hlavní školy

Razítko 'Měšťanská škola ve Vel. Heralticích

Vydal: Deutscher Verlag für Jugend und Volk Gesellschaft m.b.H.
Wien I. Burgring 9
Printed in Austria
1932

300,00 Kč