Doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc.: Klinická propedeutika

Učebnice pro střední zdravotnické školy.

Druhé vydání. 320 stran.

Vydal: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n.p., Praha. 1989

50,00 Kč