Doc. dr. Lumír Klimeš, CSc.: Slovník cizích slov

První vydání. 816 stran

Vydal: SPN, n.p., Praha. 1981

50,00 Kč