David Craig: Skrýša / Viera, nádej a smrť / Dvojťah

Tri detektívky anglického autora Davida Craiga, obsiahnuté v tomto výbere, predstavujú vrcholky súčasnej modernej anglickej detektívnej tvorby. Prinášajú pohľad z troch zorných uhlov na pálčivé otázky súčasnej západnej spoločnosti: na existenciu a vzájomný boj gangov, na problém vrážd a atentátov na úrovni vysokej svetovej politiky a na únos detí.Spoločným menovateľom týchto Craigových detektívok, pestrých námetovo i spracovaním, je kritika západného policajného systému a hlboko humánny podtext. Raz to robí formou miernej satiry - v psychologicky prepracovanej detektívke Skrýša, keď prácu za neschopnú políciu vykoná amatér, inokedy britkým šľahom najvyšších policajných štátnych kruhov v napínavom príbehu Viera, nádej a smrť, kde zločinec bežného formátu je proti vlastnej vôli vtiahnutý do súkolesia policajnej mašinérie, ktorej prisluhovači ako jednotlivé ohnivká sú zároveň jej obeťami, alebo napokon kritizuje neúčinnosť policajného pátrania pri dvojnásobnom únose detí v literárne nevšedne spracovanom Dvojťahu.
Príťažlivosť Craigových detektívok znásobuje osobitá, netradičná forma podania a vysoká literárna úroveň.

Prvé vydanie. 474 strán.

Vydal: Slovenský spisovateľ, Bratislava. 1980

50,00 Kč