Bruno Brehm: Apis und Este + Das war das Ende

Apis a Este - román o Františku Ferdinandovi. Příběh začíná v roce 1903 v Belehradě a pojednává o boji Srbů za svobodu.

Navazující román To byl konec.

Psáno latinkou.
Apis und Este: 557 stran.
Das war das Ende: 540 stran.

Vydal: R. Piper & Co. Verlag / München/ 1933


200,00 Kč