Bohatství naší přírody

Brožura Československých spotřebních družstev (ČSSD) popisující vykupované plody a jejich přípravu k odkupu.

Vydal: Ústřední propagační komise ČSSD, nedatováno. (80. léta 20. stol.?)

50,00 Kč