Arnold Zweig: Přestávka v boji

Epický obraz válečných událostí a myšlenkového přerodu německých vojáků na východní frontě v r. 1917. Další část cyklu s ostrým protimilitaristickým zaměřením \"Velká válka bílých mužů\". Hrdinou románu je mladý německý spisovatel, který jako štábní písař je svědkem toho, jaký vliv měla VŘSR na německou armádu a důstojníky, jak pomalu začíná sílit mocné mírové hnutí a jakým zklamáním byl pro všechny lidi mír, uzavřený v Brestu Litevském. \"Přestávka\" je zajímavým a zasvěceným dokumentem významného období světových dějin.

První vydání. 407 stran.

Vydal: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha. 1962

80,00 Kč