Anežka Holubová a kol.: Ruční práce ve 4. ročníku

Šikovná učebnice pro šikovné ručky. A trpělivé rodiče.

Vydal: SPN, Praha. 1959

80,00 Kč