Alois Meerwalds: Kräuterbuch

Nezbytná příručka pro bylinkáře a bylinkářky. 80 vyobrazení. Psáno švabachem.

Vydal: Karl Kratochwil & Comp. in Böhm. Budweis.

Nedatováno, přelom 19. a 20. století.

150,00 Kč