Alfred Döblin: Valdštejn

Rozsáhlá románová freska o bouřlivých událostech třicetileté války.
Děj začíná krátce po bitvě na Bílé hoře a po útěku Fridricha Falckého z Čech. Končí smrtí Valdštejna a jeho protihráče Ferdinanda II. Autor charakterizuje povahové rysy obou protagonistů i jejich mocenské ambice. Román je v mnohém básnickou fikcí, i když autor čerpal z historických pramenů a tak se barvité obrazy z dvorského života střídají s válečnými scénami v rafinovaném kontrapunktu. 

Vydání druhé, tohoto překladu první. 717 stran

Vydal: ODEON, Praha. 1981

80,00 Kč