Překlady

Jelikož pro Vás překládám již víc než 17 let, rozhodl jsem se odměnit Vaši přízeň a prohloubit Vaši spokojenost. Česko-slovensko-české překlady Vám nyní nabízím za velice zajímavé ceny. Krátké překlady (cz-sk-cz) do 5 NS Vám nyní, pokud to bude možné, vyhotovím do 24 hodin bez jakýchkoli příplatků. Tato nabídka platí do odvolání.

Jsem schopen překládat z většiny obvyklých formátů, standardně z Wordu, ale také z .xls, .pps, .ppt, .pdf, .odt a dalších, samozřejmě také z tištěné předlohy. Výstupní překlad je vždy v MS Word /.doc; .rtf/.

Nejsem plátce DPH.


Obvyklá denní kapacita (překládám při zaměstnání po večerech):

aj/čj,sj: 5-9 NS nebo dle domluvy
sj-čj/čj-sj: 6-15 NS nebo dle domluvy

Překlady jsem schopen přijmout e-mailem (preferuji), v případe většího objemu dat ovšem i jakoukoli jinou formou (přes službu Uschovna.cz, na CD-R, DVD, pomocí ftp přístupu, poštou, letadlem, kurýrem či karavanou).

Závazně prohlašuji, že veškeré mně svěřené materiály zůstávají přísně důvěrné. Kopie si nepořizuji, veškeré vstupy i výstupy odevzdávám zadavateli nebo mažu/skartuji, není-li domluveno jinak. Potřebujete-li podepsat Smlouvu o utajení, není problém. Také Vaše osobní údaje neposkytuji třetím stranám.