Cenník SK

Všeobecný text

Preklad zo slovenčiny do češtiny a naopak

Preklad zo slovenčiny do češtiny a naopak

Preklad z angličtiny do češtiny/slovenčiny

* základná (rýchla) korektúra textu (rodený hovorca)
** komplexná korektúra textu (rodený hovorca, Mgr. v danom jazyku)


3,34 €*

6,67 €**

8,13 €

Odborný text

Preklad zo slovenčiny do češtiny a naopak

Preklad zo slovenčiny do češtiny a naopak
Preklad z angličtiny do češtiny/slovenčiny

* základná (rýchla) korektúra textu (rodený hovorca)
** komplexná korektúra textu (rodený hovorca, Mgr. v danom jazyku) 


4,58 €*

7,50 €**

9,17 €

Všetky uvedené ceny sú za 1 normostranu textu (= počet úderov vrátane medzier/1800).
Najnižšia faktúrovaná hodnota je 0,5 normostrany, pokiaľ sa nedohodneme inak.
Nie som platcom DPH.