Cenník SK

Všeobecný text

Preklad zo slovenčiny do češtiny a naopak

Preklad z angličtiny do češtiny/slovenčiny


3,34 €

8,13 €

Odborný text

Preklad zo slovenčiny do češtiny a naopak

Preklad z angličtiny do češtiny/slovenčiny


5,11 €

9,17 €

Prekladánm popri zamestnaní, preto neprijímam dopyty na expresné preklady na rovnaký alebo do druhého dňa. Výnimkou sú preklady SK-CZ/CZ-SK do 3 normostrán. Expresný príplatok si neúčtujem.

Všetky uvedené ceny sú za 1 normostranu textu (= počet úderov vrátane medzier/1800).
Najnižšia faktúrovaná hodnota je 0,5 normostrany, pokiaľ sa nedohodneme inak.
Nie som platcom DPH.