Kol. autorů: Cvičení z ruského tvarosloví

Pomocná kniha pro vyučování ruštině na středních školách

Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha. 1979

50.00 Kč